Thursday, February 7, 2013

DAYA TARIK DAN ENERGI SEBUAH KERIS

Walapun keris bukan benda keramat,tp tidak sedikit yang di keramatkan orang.semua itu di karenakan,selain ada rasa pengakuan bahwa keris adalah karya para ahli,juga tergantung dari kenyataan mutu maupun nama empu yang membabar/membuat,apa lagi di landasi kepercayaan yang kuat. karna ada pengakuan dan kepercayaan yg mendalam,maka timbulah anggapan,bahwa keris atau senjata buatan empu mempunyai keampuhan dan kegunaan masing2.sebetulnya kenyataan ini mempunyai alasan yg wajar dan kuat,mengingat manusia-manusia adalalah makluk yg paling tinggi derajatnya di banding makluk yg lain.Memang susah untuk dinalar, keberadaan astral yang berada di dalam sebilah keris namun bila kita cermati untuk Keris2 tertentu yang Sepuh, hal itu ta dapat dipungkiri keberadaannya. Dan yang menjadi pertanyaannya "Seberapa jauh kita tidak menjadi menyekutukan TUHAN/ALLAH oleh karena sebilah keris"

Dan Hal yang memberatkan lagi, bila Aura si empunya Keris tidak seimbang dengan keberadaan astral yang ada, maka si empunya yang kena sawab/tulahnya. Hal tersebut dapat dilihat hanya dengan mata bathin/kewaskitaan seseorang yang dapat memahami, sehingga bagaimana kita menempatkan sebilah keris itu.

No comments:

Post a Comment