Tuesday, February 5, 2013

PAKEM KERIS JAWAEmpu Pembuat Keris

Hingga Saat ini kita bisa berbesar hati dengan masih aktifnya mPu - mPu zaman kini yang bisa meneruskan Naluri Budaya mBabar Keris, bahkan juga muncul mPu muda yang bersemangat untuk berkarya. Marilah kita angkat Topi Salute kepada Beliau2 itu mPu Jeno.
Barangkali akan ada mPu lulusan ITB ? Takut tidak bisa hidup mewah, tidak bisa ngopeni istri cantik, nyekolahkan anak-anak?

mPu Leluhur dengan Karya2 nya :
1.mPu Ramadi thn 152 mbabar Sang Larngatap,Sang Pasopati,Sang Tjundrik Arum
2.mPu Isakadi thn 216 jaman Medang Siwandoto, mbabar Sang Jalak Dinding
3.mPu Sukmakadi thn 230 jaman Tulyanto, mbabar Sang Kolomisani.
4.mPu Bromogedali thn 261 jaman Medang Kamulan, mbabar Sang Tilam Upih, Sang Balebang
5.mPu Saptogati thn 265 jaman Giling Wesi mbabar Sang JokoSerang, Sang Sempaner, Sang Jontro
6.mPu Pudjogati thn 418 jaman Purwocarito mbabar Sang Sempono, Sang Bangodolog
7.mPu Songgogati thn 522 mbabar Sang Setan kobar, Sang Karagan
8.mpu Dewoyoso thn 522 jaman Wirotho mbabar Sang Ron Bakung, ,Sang Yuyurumpung,Sang Dadap ngerak
9.mPu Dewoyoso II jaman Purwocarito ke3.mababar Sang Carubuk (Pusaka Ageman Kanjeng Sunan Kali Jogo),sang Kebolajer dan Sang Kabor
10.mPu Sarpodewo thn 1062 mbabar Sang Tjarito, Sang Tjengkrong,Sang Urubing Dillah,Sang Paniwen
11.mPu Ramajadi thn 827 mbabar San Pandowo, sang KarnoTandhing, Sang Bimo Kurdo
12.mPu Gondowiseso thn 941 mabar sang Megantoro,Sang Rarasjiwo
13.mPu Wareng thn 1103 jaman Pengging Witaradyo mbabar Sang Lunggadung.,SangPendowoLare,Sang Supono
14.mPu Gondowijoyo thn 1125 jaman Pengging Witaradya mbabar Sang Mengeng,Sang Carubuk II,SangBuntolo, Patrem Nyi Carang Buntolo,NyiPulut Bendo, Nyi Puthut
15.mPu Windhudibyo dan mPu Djonggo thn 1119 mbabar Sang Panji sekar, Sang Tjarang Soko,sang Panjisinom.
16.mPu Kanaka thn 1130 jaman Pajajaran Makukuhan mbabar Sang Kalut,Sang Bangwetan
17.mPuWelang thn 1150 jaman Pajajaran Makukuhan mbabar Sang Kukuhan
18.mPu Bayuaji thn 1150 jaman Cirebon, mbabar Kyai Setan Kober (pusaka Aryo Penangsang/simbul Kodam Diponegoro)
19.mpu Damarjati Cirebon,mbabar Kyai Sabuk Klonthang, Kyai Lamakgodong
20.mPu Windhusarpo thn 1170 mbabar sang Brojol,Sang Betok,Sang Larbango
21.mPu Andoyosangkolo thn 1186 mbabar Sang Tilam Sari,Sang Parung Sari
22.mPu Khadjatsari thn 1228 mabar Sang Sinom Worawari
23.mPu Anjani thn 1248 jaman Pajajaran sigaluh ,mbabar Sang Djalak Ngore,sang Tjarita Lentang,Sang Blarak Ijo,Sang Blabak.
24.mPu Martjukundo thn 1248 jaman Sunda Nyakrawati,mbabar Sang Djangkung , sang Pandowo tjarito
25.mPu Kuwung ,mPu Kelengan tidak menghasilkan keris ternama (gagal).
26.mPu Hanggorekso thn 1303 Tapan Pajajaran mbabar San Jalak Sangutumpeng, sang Sumelang Gandring, Sang Mangkurat, sang Magkunegoro
27.mPu Domas thn 1381 mbabar banyak sekali keris Sang Panimbal,sang Djaruman,Sang Sepokal,Sang Sabuk Inten,Sang Mundarang,Sang Buto Ijo dan Sang Anoman
mPu tergolong tangguh Sepuh jaman
Jenggolo,Majapahit,Tuban,Maduro dan Blambangan.
28.mPu Sutopasana mbabar Kyai Tapadriyo
29.mPu Demang mbabar Kyai Gliyeng
30.mPu Deworogo jaman Sri Aji Joyo Boyo ndak kesebut karyanya
31.mPu Pujodewo jaman Majapahit mbabar kyaiGagak Ngore dan Kyai Gandawiso
32.mPu Supodriyo jaman Majapahit mbabar KyaiGanawiso
33.mPu Supongrani jamanMajapahit mbabar KyaiTohjiwo dan KyiWungkul
34.mPu Supohadi jaman Majapahit mabar kyai Blawong dan Kyai Buntu.
35.mPu Puthut Galuh jaman Tuban mbabar Kyai Bango Mampang
36.mPu Demangan dan mPu Dewarasajati mbabar KyaiBandar
37mPu Kuwung mbabar Kyai TedakSungging
38.mPu Salahito mbabar kyai Ulosabet
39.mPu Bekeljati dan mPuSiratiman mabar Kyai Rowangga
40.mPu Sriloja jaman Maduro mbabar Kyai Bodig
41.mpu Kaloka mbabar kyaiKuwung Kuwung
42.mPu Kisa dan mpu Akasa mbabar Kyai Gagak Banyu
43.mPu Kakap jaman Blambangan kurang jelaskarya2 nya.
44.mPu Bramakedali mbabar Kyai Hargakedali
45.mPu Luwuk mbabar kyaiLawung dan Kyai Gantar
46.mpu Lunglungan mbabar Kyai Maduraja
47.mPu Kebolungan mbabar Kyai Kocak
48.mPu Pitranggeni mbabar kyai Jalak anggon
49.mPu Jokosuro mbabar keris Kyai Ulowadon dan Patrem Nyi Pucuk
50.mPu Humyang jaman Pajang mbabar KyaiOmbak Banyu
51.mPu Lobang mbabar Kyai Bangonoleh
52.mPu Canthoka mbabar Kyai Kluwak mas
53.mPu Loo Ning mbabar Kyai Sanggo
54.mpu Japan mbabar Kyai BlarakSempal
55.mPu Tepas mbabar Kyai Udanangin
56.mPu Tunggulmulyo jaman Mataram mbabar KyaiJabar
57.mPu Manisjiwo tidak tercatat karya nya
58.mPu Loo Ning (dariPajang) mabar Kyai Laksa
59.mPu Tepasana mpu termasyur mbabar Kyai Pandengan ,Kyai Panurun,Kyai Bardan
60.mPu Sendang mbabar Kyai Babarlayar
61.mPu Setrobanyu mbabar Kyai Rogoulah dan Kyai Semarmesem
62.mpu Kithing mbabarKyai Kandhangdewo
63.mpu Luyung jaman Kartosuro mbabar KyaiWadaspolah,KyaiJamurdipo, Kyai Bawuk
64.mpu Kasub mbabar Kyai Padang dan Kyai Brojokeso
mPu yang belum disebut yang tidak kurang hebat nya adalah mPuBanyakwide dariPajajaran dan juga
65.mPu Gandring dariKediri yang terkenal mbabar Keris Pamengkang Jagad,yang minta darah 7 orang Petinggi Singosari/
66.mPu Supo yang mbabar Kyai Sangkelat , Kyai Nogososro
67.mPu Kumolo dari Sedayu.
mPu jaman Surokarto
68.mPu Brajokaryo,
69.mpu Brojoguno (yang keris2 nya bisa nembus uang logam),
70.mpu Tirtodongso,
71.mpu Sutowongso,
72. mpu Japan I dan mpu
73.Japan II
74.mpuSingowijoyo,
75.mpu Japamantra,
76.mpuJayasukatgo,
77.mPu Mantrawijoyo,
78.mpuKaryosukatgo,
79.mpuWirosukatgo,
80&81.mpuKaryosukatgoII dan III,
82.mpu Japan III dan
83mpu Projodahono.
84mpu Jeno
85mpu Pausan
86mpu Subandi
87mpu Daliman
88mpu Suyanto
89mpu Sukamdi
90mpu Sukoyo
91mpu Rudy Hartono
dll

No comments:

Post a Comment