Friday, October 30, 2015

KERIS JALAK PITURUN

Jalak Piturun Merupakan salah satu bentuk dapur keris lurus, yang kadang-kadang disebut juga Jaka Piturun. Ukuran panjang bilah keris ini sedang, permukaan nggigir , sebab bilah keris ini memakai ada-ada.Gandik-nya polos. Keris ber-dapur Jalak Piturun memakai pejetan, tingil dan sogokan-nya rangkap. Bentuknya hampir mirip dengan keris ber-dapur Jalak Sangu Tumpeng. Yang membedakan adalah pada tikel alis. Jalak Piturun tidak memakai tikel alis dan ada-adan kelihatan jelas.

No comments:

Post a Comment